Image
Het UNICA Filmfestival wordt georganiseerd onder auspiciën van de NOVA.
Image
Stichtingsbestuur

Naam van de Stichting

Stichting UNICA filmfestival in Nederland

Bestuur

C.J.F. Tervoort (voorzitter)

E.W. de Gruijter (secretaris)

J.P. Essing (penningmeester)

B. Jasper

V. Murtin

RSIN/fiscaal nummer

808015655

Contact

Secretaris: Emile de Gruijter, Bankastraat 263, 3312 GC Dordrecht. Telefoon 078-6143459

Penningmeester: Jan Essing,  Kloosterlaan 43, 9675 JL Winschoten. Telefoon 06-25071087

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting UNICA filmfestival in Nederland is het (doen) organiseren en uitvoeren van internationale amateurfilmfestivals in Nederland in het algemeen en meer in het bijzonder het UNICA festival (Union Internationale du Cinéma - Film & Video) in 2019 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid

Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Log hier in.