Culturele ANBI

 

 

 

 

 

Het UNICA 2019 Zeist Filmfestival ‘Cinema without Borders’ kan niet worden georganiseerd zonder de betrokkenheid van financiers, partners, begunstigers en donateurs. Dankzij deze brede steun zijn we in staat niet-commerciële filmmakers en filmprofessionals met elkaar te verbinden en presenteren we acht dagen lang een divers filmprogramma aan een internationaal en Nederlands publiek.

Uw donatie, groot en klein, maakt het verschil. Dat willen we graag benadrukken.

Steun nu met uw donatie.

U kunt de schenking overmaken naar NL15 RABO 0328 9300 83 t.n.v. Stichting UNICA Filmfestival te Dronten.

Wij nemen contact met u op over eventuele naamsvermelding.

anbi logo kleinDe Stichting UNICA Filmfestival in Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI. Ter controle vult u in: “Stichting UNICA” met als vestigingsplaats: “Dronten". Hier treft u enige informatie van de Nederlandse Belastingdienst. Dat betekent dat u schenkingen kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting.

 

Incidentele schenking

U kunt als particulier de incidentele schenking bij de belastingopgave met 25% verhogen omdat de Stichting UNICA Filmfestival in Nederland een Culturele ANBI is. De verhoging, die u mag optellen bij het aftrekbare bedrag, is maximaal € 1.250 (dus over maximaal €5.000 schenking).

Er geldt een drempel van € 60 of 1% van het drempelinkomen. De maximale aftrek is 10% van het drempelinkomen. De verhoging voor een culturele ANBI telt niet mee voor de maximale aftrek.

Periodieke schenking

De drempel geldt niet als er ten minste 5 jaar een periodieke schenking wordt gedaan. Deze schenking moet ten minste 5 jaar duren, maar dat mag ook langer duren. Zie ook: hier. Vroeger moest daarvoor een notaris ingeschakeld worden, maar tegenwoordig kan dat via een overeenkomst, die u sluit met de Stichting UNICA Filmfestival in Nederland. Hier vindt u een voorbeeldovereenkomst, die voldoet aan de eisen van de Nederlandse Belastingdienst. Deze is al vooraf ingevuld voor wat betreft de gegevens van de Stichting. U zendt deze ingevuld en ondertekend aan de penningmeester en krijgt na betaling een ondertekend exemplaar terug voor uw administratie. De Belastingdienst kan deze opvragen bij controle van uw aangifte.

Het is toegestaan om de schenking in één keer te betalen en verspreid over 5 jaar af te trekken van de belasting.

Op de website van de Nederlandse Belastingdienst staan hier enkele rekenvoorbeelden.

De Stichting UNICA Filmfestival in Nederland is via de Union Internationale du Cinéma (UNICA) gelieerd aan UNESCO via de CICT/IFTC te Parijs. We zijn ervan overtuigd dat film als universele taal bruggen slaat tussen mensen en de communicatie tussen verschillende culturen mogelijk maakt. Meer dan 200 bezoekers uit 30 verschillende landen komen met evenzovele Nederlanders samen in hotel theater Figi te Zeist om een week lang van niet-commerciële en amateurfilms te genieten. Iedere dag zal Figi gevuld zijn met verschillende cultuurdragers uit vele werelddelen. Daarnaast organiseert de Stichting voor 30 jongeren uit die landen een aantal workshops, die hen hun hele leven zullen bijblijven en vriendschappen voor het hele leven vormen.

Dat gegeven zou voor vermogensfondsen en culturele instellingen een reden kunnen zijn om het festival te steunen.

Ondernemingen, die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs anderhalf keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

U kunt de schenking overmaken naar NL15 RABO 0328 9300 83 t.n.v. Stichting UNICA Filmfestival te Dronten, maar we willen ook graag in natura gesteund worden. U kunt daartoe contact opnemen met penningmeester Jan Essing, essing.jan@hetnet.nl.

We nemen alle donateurs en subsidiënten op in een register, hun namen worden vermeld in het programmaboekje van het festival en zullen in het theater tijdens het festival op duidelijke wijze worden aangeduid. Helaas staat de Belastingdienst niet toe dat er meer of andere gunsten tegenover de schenking staan.

Het UNICA-filmfestival wordt mede mogelijk gemaakt door:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Log hier in.