Comité van aanbeveling

- De heer Koos (J.J.L.M.) Janssen, burgemeester van de gemeente Zeist;


- De heer Paul (P.) Schnabel, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal en hoogleraar Universiteit Utrecht;


- De heer Theo (Th.G.P.M.) Ruijs, directeur Hotel Theater Figi te Zeist;


- De heer Piet (J.P.) van Eerden, erevoorzitter van de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA).