Comité van aanbeveling

- Mevrouw Mariëtte (A.M.A.) Pennarts-Pouw, gedeputeerde Provincie Utrecht met de portefeuille Bestuur, Cultuur, Europa, Milieu, Recreatie en Water”.

- De heer Koos (J.J.L.M.) Janssen, burgemeester van de gemeente Zeist;

- De heer Paul (P.) Schnabel, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal en hoogleraar Universiteit Utrecht;

- De heer Theo (Th.G.P.M.) Ruijs, voorzitter Centrum Podia Zeist;

- De heer Piet (J.P.) van Eerden, erevoorzitter van de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA);

- De heer Eppo (E.) van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld & Geluid.